Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za literarni rad u povodu Dana škole

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, u povodu obilježavanja Dana škole, raspisuje

KONKURS

za najbolji literarni rad o temi

Gazijina medresa, hair i svjetionik kroz stoljeća

  1. Pravo učešća na konkursu imaju učenici i učenice svih razreda Gazi Husrev-begove medrese
  2. Dozvoljeni su svi literarni izražaji (esej, priča, pjesma)
  3. Dozvoljen obim rada je dvije kartice
  4. Rad treba biti pisan u formatu font Times New Roman; veličina slova 12; prored (line spacing) 1,5; poravnanje sa obje strane
  5. Rad se potpisuje šifrom i dostavlja u koverti zajedno sa drugom kovertom u kojoj je rješenje šifre
  6. Radove dostaviti na protokol Medrese, poštom ili lično, najkasnije do 11.12.2020. godine

 Komisija će odabrati tri najbolja rada koji će biti nagrađeni.

U Sarajevu, 24.11.2020. godine

Komisija za obilježavanje Dana škole