Vijesti i aktuelnosti

Informacija o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u šk. 2020/21. g. (21.12. – 31.12.2020.)

Foto: Ilustracija

Uvažavajući naredbe, mjere i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije COVID-19, obavještavamo Vas da Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine, ostaje na snazi do 31.12.2020. godine.

Napominjemo da je škola dužna pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika. Ministarstvo kontinuirano sa nadležnim organima i institucijama pažljivo analizira stanje na terenu radi eventualnog donošenja novih mjera i smjernica za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.

Sarajevo, 18. decembar 2020. godine

Izvor: monk.ks.gov.ba / Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (dopis br. 11-34-31987-15/20)