Vijesti i aktuelnosti

Raspored polaganja maturskih ispita u majsko-junskom roku školske 2020/2021. godine

Razredni, predmetni i maturski ispiti za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine

ODBRANA MATURSKIH RADOVA – 24.5.2021. godine u 14:00 sati.

BOSANSKI JEZIK – 25.5.2021. godine u 10:00 sati.

ARAPSKI JEZIK – 25.5.2021. godine u 14:00 sati.

FIKH – 26. i 27.5.2021. godine u 14:00 sati.   

KIRAET – 26. i 27.5.2021. godine u 14:00 sati.   

Redovni učenici koji su tokom četverogodišnjeg školovanja ostvarili odličan uspjeh i primjerno vladanje, u svakom razredu, oslobađaju se polaganja maturskih ispita, uz obavezu odbrane maturskog rada. 

Svi učenici su obavezni prijaviti polaganje mature, na propisanom obrascu koji će preuzeti u Medresi, u periodu od 17. do 21.5.2021. godine.

Način polaganja maturskih ispita i sastav ispitnih komisija biće naknadno utvrđen, u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama koje budu na snazi.