Vijesti i aktuelnosti

Nastavna praksa profesora Medrese među najboljima u Evropi

Nastavna praksa/inicijativa  Motivacija mladih – Budi inspiracija primjer dobre inicijative za globalno obrazovanje

Nastavna praksa profesora Medrese među najboljima u Evropi

Inicijativa Motivacija mladih – Budi inspiracija je u januaru 2021. godine, nakon prijave Medrese na konkurs, nominirana ispred Ministarstva za civilne poslove Bosne i Hercegovine za nagradu Evropske mreže za globalno obrazovanje (GENE) uz još četiri inicijative iz Bosne i Hercegovine. GENE je mreža ministarstava, agencija i drugih tijela čija su odgovornost politike o globalnom obrazovanju, stretegije, finansiranje i koordinacija na nacionalnom nivou u evropskim zemljama.

Cilj konkursa bio je da ponudi priznanje za nedavno završene ili trenutne inovativne inicijative u globalnom obrazovanju u Evropi koje olakšavaju transformativno učenje, kao i da prikupi primjere inovativne prakse i da proširi učenje od inicijativa globalnog obrazovanja do kreatora politika širom Evrope. 

Inicijativa Motivacija mladih-Budi inspiracija, iako nije dobila glavnu nagradu, izabrana je u kategoriji „Certifikat koji odražava kvalitet u globalnom obrazovanju“- priznajući tako iznimnu dimenziju kvalitete koju sadržava nastavna praksa profesora Medrese Edina Balte i Selme Ćerimagić, a ista će biti objavljena u GENE Award 2021. Compendium of Quality in GE.

Inicijativa je osmišljena i realizirana u Gazi Husrev-begovoj medresi od 13. do 15. decembra 2019. za učenike i učenice sa područja bivše Jugoslavije. Nosilac inicijative bio je debatni klub naše škole Ad Factum a u saradnji sa nevladinim organizacijama YIHR BiH i INFOHOUSE. U realizaciji inicijative u školi učestvovali su profesori: Mirzet Hamzić, Edin Balta, Mensur Kerla i Selma Ćerimagić.

Neki od ciljeva bili su saradnja sa debatnim klubovima i nevladinim organizacijama, saradnja sa drugim školama, promicanje kulture dijaloga i pomirenja. Glavni cilj bio je upoznavanje učenika sa područja bivše Jugoslavije s ciljem razbijanja predrasuda i stereotipa, svjesni da mnoge predrasude nastaju zbog neznanja i straha te promovisanja otvorenosti i spremnosti na dijalog i o osjetljivim temama. Glavne aktivnosti inicijative bile su: predavanja, interaktivne radionice, diskusije, izleti, obilasci kulturno-historijskih znamenitosti Sarajeva za učenike sa prostora bivše Jugoslavije, te je primjer globalnog obrazovanja koja je umrežila više različitih škola iz različitih zemalja.

Voditelj aktivnosti: Edin Balta, prof.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+