nastava

Nastavna praksa profesora Medrese među najboljima u Evropi
Nastavna praksa profesora Medrese među najboljima u Evropi

Inicijativa Motivacija mladih – Budi inspiracija je u januaru 2021. godine, nakon prijave Medrese na konkurs, nominirana ispred Ministarstva za civilne poslove Bosne i Hercegovine za nagradu Evropske mreže za globalno obrazovanje (GENE) uz još četiri inicijative iz Bosne i Hercegovine.

Foto: Ilustracija
Uputstvo o realizaciji odgojno-obrazovnog rada u Gazi Husrev-begovoj medresi od 08. februara 2021. godine

Od 08. februara 2021. godine za učenike 4. razreda Gazi Husrev-begove medrese nastava će se realizirati po kombinovanovanom modelu po smjenama/grupama. Učenici su raspoređeni u dvije smjene/grupe (raspored smjena/grupa će biti objavljen preko Google učionica).

Foto: Ilustracija
Odgađanje do daljnjeg realizacije odgojno-obrazovnog procesa u Kantonu Sarajevo

Obavještavamo Vas da je danas, 24.3.2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu kojom se odgađa do daljnjeg redovan odgojno-obrazovni proces u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te redovni nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+