Vijesti i aktuelnosti

Prijem i upis učenika u školsku 2021/2022. godinu

Foto: Ilustracija

Poštovani učenici i roditelji,

Nastava u školskoj 2021/2022. godini, u skladu s Nastavnim kalendarom, počinje u srijedu, 1. septembra 2021. godine. Nastava će se za sve učenike I-IV razreda realizirati u učionici i školskim klupama.

Prijem i upis učenika u školsku 2021/2022. godinu

Prijem i upis učenika I-IV razreda Gazi Husrev-begove medrese organizirat će se u utorak, 31.8.2021. godine, prema sljedećem rasporedu:

I RAZRED

Dokumentacija za upis u I razred

Učenici i učenice prvog razreda koji nisu dostavili dokumentaciju nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita (svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole, uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole i izvod iz matične knjige rođenih) obavezni su navedene dokumente predati razredniku prilikom upisa.

Obaveza nostrifikacije inostranih svjedodžbi

Učenici i učenice prvog razreda koji su završili osnovnu školu u inostranstvu ili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, obavezni su dostaviti razredniku rješenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o nostrifikaciji inostrane svjedodžbe bez kojeg neće moći biti upisani u prvi razred. (Obrazac zahtjeva za nostrifikaciju inostranih svjedodžbi).

Pristupni podaci za praćenje online nastave i elektronskog dnevnika

Prilikom prijema i upisa učenika prvog razreda razrednici će podijeliti učenicima pristupne podatke za pristup online platformi za praćenje online nastave.

Upisnina i naknada za boravak u internatu

Učenici i učenice prvog razreda obavezni su razredniku uplatiti upisninu za školsku 2021/2022. godinu u iznosu od 50.-KM i naknadu za boravak u internatu za mjesec septembar 2021. u iznosu od 170.-KM (učenici i učenice koji za vrijeme nastave borave u internatu).

Proceduru upisa učenika i učenica provodit će razrednici i odgajatelji.

Roditeljski sastanak s roditeljima učenika prvog razreda održat će razrednici i odgajatelji u učionici odjeljenja u 12,00 sati.

UPIS UČENIKA II-IV RAZREDA

  • učenici II-IV razreda u zgradi muškog odjeljenja u ulici Sarači 49 od 10,00 sati.
  • učenice II-IV razreda u zgradi ženskog odjeljenja u ulici Hamdije Kreševljakovića 58 od 10,00 sati.

Upisnina i naknada za boravak u internatu

Učenici II-IV razreda obavezni su razrednom starješini uplatiti upisninu za školsku 2021/2022. godinu u iznosu od 50.-KM i izmiriti eventualna dugovanja za boravak u internatu iz prethodne školske godine.

Potvrde o školovanju

Učenici i učenice, odnosno njihovi roditelji, trebaju iskoristiti priliku da, pri upisu, od razrednika preuzmu potrebne potvrde o redovnom školovanju u školskoj 2021/2022. godini u svrhu regulisanja statusnih pitanja (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak i dr.).

Epidemiološke mjere

Prijemu i upisu će prisustvovati isključivo učenici i učenice i po jedan roditelj uz svakog učenika i učenicu uz poštivanje epidemioloških mjera koje je propisao Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u zgradu, obavezno nošenje maske za vrijeme boravka u zatvorenom prostoru i poštivanje fizičke distance).

Učenici i učenice s prebivalištem izvan Kantona Sarajevo obavezni su za vrijeme boravka u internatu imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu kantona iz kojeg dolaze.

Učenici i učenice koji borave u internatu obavezni su dostaviti ljekarski nalaz brisa nosa i grla iz doma zdravlja u kojem se vodi karton učenika.

Za sve ostale informacije učenici i učenice mogu kontaktirati razrednike i odgajatelje nakon upisa u školsku 2021/2022. godinu.

Koristimo priliku da svim učenicima i učenicama zaželimo uspješan početak nove školske godine.

Sarajevo, 27. avgust 2021. godine