Vijesti i aktuelnosti

Prijem i upis učenika u školsku 2023/2024. godinu

Foto: Ilustracija

Poštovani učenici i roditelji,

Nastava u Gazi Husrev-begovoj medresi, u školskoj 2023/2024. godini, u skladu s Nastavnim kalendarom, počinje u petak, 1. septembra 2023. godine.

Prijem i upis učenika u školsku 2022/2023. godinu

Prijem i upis učenika I-IV razreda Gazi Husrev-begove medrese organizirat će se u četvrtak, 31. augusta 2023. godine, prema sljedećem rasporedu:

UPIS I SMJEŠTAJ UČENIKA I RAZREDA

Dokumentacija za upis u I razred

Učenici i učenice prvog razreda koji nisu dostavili dokumentaciju nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita (svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole, uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole i izvod iz matične knjige rođenih) obavezni su navedene dokumente predati razredniku prilikom upisa.

Obaveza nostrifikacije inostranih svjedodžbi

Učenici i učenice prvog razreda koji su završili osnovnu školu u inostranstvu ili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, obavezni su dostaviti razredniku rješenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o nostrifikaciji inostrane svjedodžbe bez kojeg neće moći biti upisani u prvi razred.

Obrazac zahtjeva za nostrifikaciju inostranih svjedodžbi

Upisnina i naknada za boravak u internatu

Učenici i učenice prvog razreda obavezni su razredniku uplatiti upisninu za školsku 2023/2024. godinu u iznosu od 50.-KM i naknadu za boravak u internatu za mjesec septembar 2023. u iznosu od 190.-KM (učenici i učenice koji za vrijeme nastave borave u internatu).

Napomena: zbog ograničenosti smještajnih kapaciteta za učenike (muškarce) u internatu će moći boraviti samo učenici sa mjestom prebivališta izvan područja Kantona Sarajevo.

Svi učenici i učenice, na dan upisa, su obavezni dostaviti ljekarski nalaz brisa nosa i grla (dom zdravlja u kojem se vodi karton učenika ili druga zdravstvena ustanova).

Učenici i učenice s prebivalištem izvan područja Kantona Sarajevo obavezni su za vrijeme boravka u internatu imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu kantona iz kojeg dolaze.

Svi učenici i učenice koji će stanovati u internatu Medrese obavezni su sa sobom ponijeti:

  1. pribor za ličnu higijenu,
  2. sobne i toaletne papuče,
  3. više zamjenskog veša i čarapa,
  4. topliju garaderobu.

Proceduru upisa učenika i učenica provodit će razrednici i odgajatelji.

Roditeljski sastanak s roditeljima učenika prvog razreda održat će razrednici i odgajatelji u učionici odjeljenja u 12,00 sati.

UPIS I SMJEŠTAJ UČENIKA II-IV RAZREDA

Upisnina i naknada za boravak u internatu

Učenici II-IV razreda obavezni su razrednom starješini uplatiti upisninu za školsku 2023/2024. godinu u iznosu od 50.-KM i naknadu za boravak u internatu za mjesec septembar 2023. u iznosu od 190.-KM, te izmiriti eventualna dugovanja za boravak u internatu iz prethodne školske godine.

Napomena: zbog ograničenosti smještajnih kapaciteta za učenike (muškarce) u internatu će moći boraviti samo učenici sa mjestom prebivališta izvan područja Kantona Sarajevo.

Svi učenici i učenice, na dan upisa, su obavezni dostaviti ljekarski nalaz brisa nosa i grla (dom zdravlja u kojem se vodi karton učenika ili druga zdravstvena ustanova).

Učenici i učenice s prebivalištem izvan područja Kantona Sarajevo obavezni su za vrijeme boravka u internatu imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu kantona iz kojeg dolaze.

Svi učenici i učenice koji će stanovati u internatu Medrese obavezni su sa sobom ponijeti:

  1. pribor za ličnu higijenu,
  2. sobne i toaletne papuče,
  3. više zamjenskog veša i čarapa,
  4. topliju garaderobu.

Proceduru upisa učenika i učenica provodit će razrednici i odgajatelji.

Potvrde o redovnom školovanju

Učenici i učenice, odnosno njihovi roditelji, trebaju iskoristiti priliku da, pri upisu, od razrednika preuzmu potrebne potvrde o redovnom školovanju u školskoj 2023/2024. godini u svrhu regulisanja statusnih pitanja (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak i dr.).

Za sve ostale informacije učenici i učenice mogu kontaktirati razrednike i odgajatelje nakon upisa u školsku 2023/2024. godinu.


Koristimo priliku da svim učenicima i učenicama zaželimo uspješan početak nove školske godine.

Sarajevo, 23. august 2023. godine