Vijesti i aktuelnosti

Prijem i upis učenika u školsku 2022/2023. godinu

Foto: Ilustracija

Poštovani učenici i roditelji,

Nastava u Gazi Husrev-begovoj medresi, u školskoj 2022/2023. godini, u skladu s Nastavnim kalendarom, počinje u četvrtak, 1. septembra 2022. godine.

Prijem i upis učenika u školsku 2022/2023. godinu

Prijem i upis učenika I-IV razreda Gazi Husrev-begove medrese organizirat će se u srijedu, 31. augusta 2022. godine, prema sljedećem rasporedu:

I RAZRED

 • Ib:- učenici u zgradi muškog odjeljenja Medrese u ulici Sarači 49 od 8,00 do 12,00 sati, učenice u zgradi ženskog odjeljenja Medrese u ulici Hamdije Kreševljakovića 58 od 8,00 do 12,00 sati (Spisak učenika i učenica Ib odjeljenja).

Dokumentacija za upis u I razred

Učenici i učenice prvog razreda koji nisu dostavili dokumentaciju nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita (svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole, uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole i izvod iz matične knjige rođenih) obavezni su navedene dokumente predati razredniku prilikom upisa.

Obaveza nostrifikacije inostranih svjedodžbi

Učenici i učenice prvog razreda koji su završili osnovnu školu u inostranstvu ili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, obavezni su dostaviti razredniku rješenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o nostrifikaciji inostrane svjedodžbe bez kojeg neće moći biti upisani u prvi razred.

Obrazac zahtjeva za nostrifikaciju inostranih svjedodžbi

Upisnina i naknada za boravak u internatu

Učenici i učenice prvog razreda obavezni su razredniku uplatiti upisninu za školsku 2022/2023. godinu u iznosu od 50.-KM i naknadu za boravak u internatu za mjesec septembar 2022. u iznosu od 190.-KM (učenici i učenice koji za vrijeme nastave borave u internatu).

Učenici i učenice su obavezni dostaviti ljekarski nalaz brisa nosa i grla (dom zdravlja u kojem se vodi karton učenika ili druga zdravstvena ustanova).

Učenici i učenice s prebivalištem izvan Kantona Sarajevo obavezni su za vrijeme boravka u internatu imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu kantona iz kojeg dolaze.

Svi učenici i učenice koji će stanovati u internatu Medrese obavezni su sa sobom ponijeti:

 1. pribor za ličnu higijenu,
 2. sobne i toaletne papuče,
 3. više zamjenskog veša i čarapa,
 4. topliju garaderobu.

Proceduru upisa učenika i učenica provodit će razrednici i odgajatelji.

Roditeljski sastanak s roditeljima učenika prvog razreda održat će razrednici i odgajatelji u učionici odjeljenja u 12,00 sati.

UPIS UČENIKA II-IV RAZREDA

 • učenici II-IV razreda u zgradi muškog odjeljenja u ulici Sarači 49 od 10,00 sati
 • učenice II-IV razreda u zgradi ženskog odjeljenja u ulici Hamdije Kreševljakovića 58 od 10,00 sati

Upisnina i naknada za boravak u internatu

Učenici II-IV razreda obavezni su razrednom starješini uplatiti upisninu za školsku 2022/2023. godinu u iznosu od 50.-KM i naknadu za boravak u internatu za mjesec septembar 2022. u iznosu od 190.-KM, te izmiriti eventualna dugovanja za boravak u internatu iz prethodne školske godine.

Učenici i učenice su obavezni dostaviti ljekarski nalaz brisa nosa i grla (dom zdravlja u kojem se vodi karton učenika ili druga zdravstvena ustanova).

Učenici i učenice s prebivalištem izvan Kantona Sarajevo obavezni su za vrijeme boravka u internatu imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu kantona iz kojeg dolaze.

Svi učenici i učenice koji će stanovati u internatu Medrese obavezni su sa sobom ponijeti:

 1. pribor za ličnu higijenu,
 2. sobne i toaletne papuče,
 3. više zamjenskog veša i čarapa,
 4. topliju garaderobu.

Proceduru upisa učenika i učenica provodit će razrednici i odgajatelji.

Potvrde o redovnom školovanju

Učenici i učenice, odnosno njihovi roditelji, trebaju iskoristiti priliku da, pri upisu, od razrednika preuzmu potrebne potvrde o redovnom školovanju u školskoj 2022/2023. godini u svrhu regulisanja statusnih pitanja (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak i dr.).

Za sve ostale informacije učenici i učenice mogu kontaktirati razrednike i odgajatelje nakon upisa u školsku 2022/2023. godinu.


Koristimo priliku da svim učenicima i učenicama zaželimo uspješan početak nove školske godine.

Sarajevo, 24. august 2021. godine