Vijesti i aktuelnosti

Attar Hamza, učenik trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Attar Hamza, učenik trćeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Attar Hamza, učenik trćeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

U srijedu, 26. maja 2021. godine, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure časnog Kur’ana proučio je Hamza Attar, sin Ahmada i Amele iz Sarajeva i time stekao titulu hafiza Kur’ana.

Hamza Attar rođen je u Sarajevu 27. decembra 2002. godine. Završio je Osnovnu školu “Hadžići” u Hadžićima, a Gazi Husrev-begovu medresu upisao je školske 2018/2019. godine. Prvi i drugi razred završio je sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem. Trenutno je učenik trećeg razreda Medrese.

Hifz je učio pred muhaffizom dr. hfz. Kenanom Musićem.

Attar Hamza, učenik trćeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Attar Hamza, učenik trćeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Polaganje hifza je trajalo od 17. do 26. maja 2021. godine pred hafiskom komisijom u sastavu: hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik; doc. dr. hafiz Mensur-ef. Malkić, član, hafiz Haso-ef. Popara, član, i hfz. mr. Salih-ef. Halilović, član.

Attar Hamza, učenik trćeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Attar Hamza, učenik trćeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Upućujemo iskrene čestitke hafizu Hamzi, njegovoj porodici, muhafizu i kolektivu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.