Vijesti i aktuelnosti

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

U ponedjeljak, 27. decembra 2021. godine, direktor Gazi Husrev-begove medrese, doc. dr. hfz. Mensur Malkić sa pedagogom prof. Sabahetom Ahmetagić upriličio je druženje sa učenicama i učenicima Medrese bez jednog ili oba roditelja.

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

Tokom razgovora direktor Malkić se interesirao za rezultate u učenju i vladanju koje su ostvarili u prvom polugodištu tekuće školske godine i uputio im savjete u vezi čuvanja zdravlja, da paze na sebe ali i na druge, da paze na imovinu Medrese te da budu još bolji učenici i čestiti insani u budućnosti s kojima će se njihovi roditelji ponositi na oba svijeta. Podsjetio ih je na obavezu lijepog postupanja prema živim roditeljima i iskazivanja dobročinstva prema njima. „Kada god vam bude teško potražite pomoć i savjet od profesora i profesorica, a u trenucima tuge i sjete uputite dovu Milostivom Gospodaru da vam olakša i ne zaboravite da On pomaže iskrene i plemenite robove a vi ste odabrali taj put upisom u Medresu s namjerom da istrajete na tom putu“, napomenuo je direktor Malkić.

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

Pedagog Sabaheta Ahmetagić ovim vrijednim učenicama i učenicima skrenula je pažnju da kontinuirano uče i da koriste vrijeme za jačanje kompetencija, korisnih znanja i vještina koje će im biti potrebne u životu. „Mi u Gazi Husrev-begovoj medresi smo tu kako bismo vam, u okviru naših mogućnosti, pružili pomoć i podršku“, istakla je prof. Ahmetagić.

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

I ovom prilikom direktor hfz. Malkić uručio je novčanu pomoć i poklone učenicima i učenicama kao znak stalne brige i podrške koju Medresa pruža svojim učenicima i učenicama.