Vijesti i aktuelnosti

Grupa studenata Centra za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu posjetila Medresu

Grupa studenata Centra za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu posjetila Medresu
Grupa studenata Centra za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu posjetila Medresu

U ponedjeljak 5. septembra 2022. godine, u saradnji s Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu i prof. dr. hfz. Aidom Smajićem, Gazi Husrev-begovu medresu je posjetila grupa studenata Centra za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu (SR Njemačka) na čelu sa prof. dr. Mujadad Zamanom.

Gostima se u ime Medrese obratio prof. Edib Kafadar koji je govorio o Gazi Husrev-begu kao najznamenitijem bosanskohercegovačkom vakifu, utjecaju njegovog vakufa na razvoj Sarajeva i Medresi kao najstarijoj obrazovno-odgojnoj instituciji u Bosni i Hercegovini i preteči sarajevskog univerziteta.

Grupa studenata Centra za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu posjetila Medresu
Grupa studenata Centra za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu posjetila Medresu

U razgovoru o obrazovno-odgojnom procesu i školskim izazovima u vremenu sveopće internetizacije, gosti su izrazili poseban interes za vannastavne aktivnosti učenika, rad sekcija i odgojni proces u internatu. Povrh toga, istakli su i pohvalili predanost Škole da obrazuje kadrove prema zahtjevima vremena, što je pronicljivi Gazi Husrev-beg naložio u svojoj vakufnami davne 1537. godine.