Vijesti i aktuelnosti

Održana javna debata učenika Medrese

Održana javna debata učenika Medrese

U ponedjeljak, 12.12. 2022. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese članovi debatnog kluba „Ad Factum“ održali su pokazne debate u dva debatna formata.

Održana javna debata učenika Medrese

U Karl Poper formatu učenici prvog razreda debatirali su o temi „Rano usmjereno obrazovanje je dobro“ a ekipe su nastupile u sastavu: Ismail Imamović, Davud Kovačević i Emin Valjevac – afirmacija, dok su negacijski tim činili: Sara Trako, Harun Ahmić i Fatima Muminović.

Održana javna debata učenika Medrese

U World school formatu učenici starijih razreda debatirali su o tezi „Mladi su odgojno zapušteni“ a na poziciji vlade nastupili su: Sabrina Vehab, Lukman Babajić i Abdulkerim Selimović.

Održana javna debata učenika Medrese

Tim opozicije bio je u sastavu: Hatidža Opardija, Hadžera Beganović i Ahmed Behaudin Mušanović.

Održana javna debata učenika Medrese

Voditelj programa bila je Sumejja Delibašić, ašare na početku proučio je Davud Grabus a na pauzi između dvije debatne runde Hamza Muslim otpjevao je dvije sevdalinke.

Na kraju programa učenicima se obratio trener debatnog kluba profesor Edin Balta.