Vijesti i aktuelnosti

Tradicija vakifa u porodici Čelenka se nastavlja

Tradicija vakifa u porodici Čelenka se nastavlja
Tradicija vakifa u porodici Čelenka se nastavlja

Godine 1976., u vrijeme kada se gradila zgrada za potrebe Islamskog teološkog fakulteta  i Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, hadži Azem-ef. Čelenka iz sela Šerići kod Zenice prodao je njivu i pozvao svoje sinove da daju po jednu platu kako bi ta sredstva uvakufio na ime izgradnje zgrade Fakulteta i Medrese u Đulaginom dvoru.

Ime hadži Azem-ef. Čelenke, da ga Allah dž.š. nagradi džennetom, utisnuto je na vakifskoj ploči koja se i danas nalazi u holu Gazi Husrev-begove medrese.

Danas, nešto više od četiri decenije poslije, tradicija vakifa u porodici Čelenka se nastavlja. Ahmed Čelenka, sin hadži Azem-ef. Čelenke, zajedno sa svojom suprugom Fatimom, sinom Munzir-ef. Čelenkom, svršenikom Gazi Husrev-begove medrese i gl. imamom u džematu Jesenice – Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji i njegovom suprugom Faizom, također svršenicom Medrese, uvakufili su značajna novčana sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju zgrade ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese. Pored Munzir-ef, Gazi Husrev-begovu medresu završio je i Muaz-ef. Čelenka, drugi Ahmedov sin.

Kao što je direktor Medrese dr. hfz. Mensur Malkić u svojoj hutbi, koja je pročitana povodom prikupljanja sredstava za rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju zgrade ženskog odjeljenja,  napisao: Naši prethodnici, naši djedovi i očevi, izgradili su škole i internate u kojima su se školovale i boravile brojne generacije. Danas mi imamo priliku i obavezu da ih rekonstruiramo, dograđujemo i adaptiramo i doprinosimo njihovom kvalitetu jer će se u njima školovati i boraviti naši potomci, buduće generacije. Ovaj zadatak čekao je našu generaciju i zahvalni smo Allahu, dž.š., što je upravo nama pružena prilika da se dokažemo u obnovi ovog hajrata.

Molimo Allaha dž.š. da porodici Čelenka ukabuli ovo dobro djelo i obilato ih nagradi.