Vijesti i aktuelnosti

Razredni, predmetni i maturski ispiti u junskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine

Foto: Ilustracija

Raspored polaganja maturskih ispita u junskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine

Ponedjeljak, 12.6.2023. godine: Odbrana maturskih radova u 14:00 sati.

Utorak, 13.6.2023. godine: pismeni rad iz bosanskog jezika u 10:00 sati.

Srijeda, 14.6.2023. godine: pismeni rad iz arapskog jezika u 10:00 sati.

Četvrtak i petak, 15. i 16.6.2023. godine: usmeni ispiti iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

Napomena: Prijave i uplate za polaganje ispita dostaviti na protokol Medrese do 31.5.2023. godine.

Raspored polaganja razrednih i predmetnih ispita za vanredne učenike u junskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine

I razred, ponedjeljak, 19.6.2023. godine:

  • pismeni ispiti u 10:00 sati
  • usmeni ispiti u 14:00 sati

II razred, utorak, 20.6.2023. godine:

  • pismeni ispiti u 10:00 sati
  • usmeni ispiti u 14:00 sati

III razred, srijeda, 21.6.2023. godine:

  • pismeni ispiti u 10:00 sati
  • usmeni ispiti u 14:00 sati

IV razred, četvrtak, 22.6.2023. godine:

  • pismeni ispiti u 10:00 sati
  • usmeni ispiti u 11:00 sati

Napomena: Prijave i uplate za polaganje ispita dostaviti na protokol Medrese od 05. do 15.6.2023. godine.

Direkcija