Vijesti i aktuelnosti

Vakifa hadži Rasema Čaušević

Vakifa hadži Rasema Čaušević
Vakifa hadži Rasema Čaušević

“Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.” (El-Bekara, 274)

U petak, 2. juna 2023. godine, upriličen je susret direktora Gazi Husrev-begove medrese mr. Dževada Pleha i hadži Raseme Čaušević, koja je uvakufila značajna novčana sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata ženskog odjeljenja Medrese. 

Status vakifa se stječe uvakufljenjem određenih novčanih sredstava ili nekretnina u vrijednosti koju određuje Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH.

Rasema-hanuma, njezin suprug Mustafa, kao i cijela njezina porodica, posebno su kao dobrotvori i vakifi prepoznatljivi u Žepču u kojem žive ali su i vakifi mnogih hajrata i džamija diljem Bosne i Hercegovine, islamskih centara u našoj dijaspori, posebno Republici Hrvatskoj. Rasemin unuk Alija Čaušević je učenik trećeg razreda GHB Medrese a njegov otac Dženan-ef. Čaušević imam je u Islamskom centru u Rijeci.

Uz Direktora, susretu sa hadži Rasemom prisustvovali su prof. Jasmina Šečerović-Botonjić i stručni saradnik za finansije u Medresi Sadžid Šljivić.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini svjesnim vrijednosti vakufa i udjeljivanja imetka na Allahovom putu. Gospodaru naš učini korisnim imetak koji udjeljujemo i na ovome i na budućem svijetu. Podari nam berićet u našim imecima i primi dobra djela naša.