Vijesti i aktuelnosti

Predstavnici kuvajtskih humanitarnih organizacija posjetili Medresu

Predstavnici kuvajtskih humanitarnih organizacija posjetili Medresu
Predstavnici kuvajtskih humanitarnih organizacija posjetili Medresu

U srijedu, 27. septembra 2023. godine Gazi Husrev-begovu medresu posjetili su predstavnici kuvajtskih humanitarnih organizacija: dr. Bedr Sumejt, direktor Međunarodne islamske humanitarne fondacije, Adil Džerri, direktor Odjela za projekte i međunarodne odnose u Fondaciji “Bejtu zekat”, Velid Jasin, šef Odjela za zapadnu Evropu pri Međunarodnoj Fondaciji “Rahma” iz Kuvajta, Velid Suvejlim, šef Ureda za Siriju i Tursku pri Međunarodnoj fondaciji “Rahma” iz Kuvajta i Ejmen El Fakawi, šef Ureda Međunarodne fondacije “Rahma” za Bosnu i Hercegovinu. U pratnji gostiju iz Kuvajta bio je dr. hfz. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici kuvajtskih humanitarnih organizacija posjetili Medresu
Predstavnici kuvajtskih humanitarnih organizacija posjetili Medresu

Goste je primio direktor Gazi Husrev-begove medrese mr. Dževad Pleh koji ih je ovom prilikom upoznao sa osnovnim podacima o Medresi te se zahvalio na finansijkoj pomoći koju su nam, uz posredovanje Vakufske direkcije, pružali u realizaciji projekata rekonstrukcije i adaptacije zgrade muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese.

Direktor Pleh je iskoristio priliku i upoznao članove delegacije sa aktuelnim projektom rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije zgrade ženskog odjeljenja Medrese.