Vijesti i aktuelnosti

Gazi Husrev-begovu medresu posjetili učenici Osnovne Škole “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja

Gazi Husrev-begovu medresu posjetili učenici Osnovne Škole "Hamdija Kreševljaković" iz Kaknja
Gazi Husrev-begovu medresu posjetili učenici Osnovne Škole “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja

U četvrtak, 12. oktobra 2023. godine, Gazi Husrev-begova medresa ugostila je učenike 9. razreda Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja, koji su došli u pratnji svojih nastavnika vjeronauke, Hamde Talića i Vahida Gačića. Ova posjeta predstavlja važan korak u razmjeni znanja i iskustava među školama te je imala za cilj jačanje veza među mladima i obrazovnim ustanovama.

Uloge domaćina i promotora Gazi Husrev-begove medrese preuzeli su Mensur Kerla, pomoćnik direktora za nastavu, i Maida Vuković Džakmić, pedagog. Njihova srdačna dobrodošlica i stručno vođenje posjetitelja kroz Medresu kreirali su pozitivnu atmosferu i omogućili učenicima spomenute osnovne škole da bolje upoznaju historijat, koncept po(d)učavanja i savremenu ulogu ove odgojno-obrazovne ustanove.

Gazi Husrev-begovu medresu posjetili učenici Osnovne Škole "Hamdija Kreševljaković" iz Kaknja
Gazi Husrev-begovu medresu posjetili učenici Osnovne Škole “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja

Zahvaljujemo učenicima i nastavnicima Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja na posjeti te se nadamo budućoj suradnji i nekim novim oblicima saradnje i povezivanja.

Foto: Abdulgafar Kobilica