Vijesti i aktuelnosti

Gazi Husrev-begovu medresu posjetio Ahmad Talha, član Radnog komiteta Muslimanskog vijeća Britanije

Gazi Husrev-begovu medresu posjetio Ahmad Talha, član Radnog komiteta Muslimanskog vijeća Britanije
Gazi Husrev-begovu medresu posjetio Ahmad Talha, član Radnog komiteta Muslimanskog vijeća Britanije

U utorak, 12. decembra 2023. godine u posjeti Gazi Husrev-begovoj medresi boravio je gosp. Talha Ahmad, pravnik i advokat iz Velike Britanije i član Radnog komiteta Muslimanskog vijeća Britanije. Gosp. Ahmada ugostio je direktor Medrese mr. Dževad Pleh zajedno sa Edibom Kafadarom, profesorom engleskog jezika.

Tokom posjete razgovaralo se, između ostaloga, o mogućnostima za organiziranje ljetnih kampova u Gazi Husrev-begovoj medresi za omladinu iz Velike Britanije. Gosp. Ahmad je već nekoliko puta bio u Bosni i Hercegovini, oduševljen je njenom historijom i tradicijom, a posebno životom Bošnjaka, kao autohtonih muslimana Evrope. Njegova želja je da u narednom periodu osigura da se još veći broj muslimana Britanije upozna sa našom domovinom i da se stvore veze koje će biti od obostrane koristi (u ekonomiji, turizmu, humanitarnim akcijama, obrazovanju i islamskim naukama i sl).