Vijesti i aktuelnosti

Održana javna debata u dva debatna formata

Održana javna debata u dva debatna formata

U četvrtak, 14. decembra 2023. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, održana je pokazna javna debata u dva debatna formata.

Održana javna debata u dva debatna formata

Prva debata, u Karl Popper formatu, održana je o temi “Brak je zastarjela institucija”, a u afirmaciji su debatovali članovi debatnog kluba “Ad Factum”: Hamza Oprašić, Lejla Hamidić i Delila Mujanović. Tim negacije činili su: Muhammed Begić, Nejla Aljić i Amina Čaušević. U drugoj debati koja je vođena u World School formatu govorilo se o temi “Islam je religija mira”, a afirmaciju su činili: Irma Bešo, Alija Čaušević i Muhammed Begić. Tim opozicije bio je u sastavu: Sara Trako, Emin Valjevac i Hamza Piro.

Održana javna debata u dva debatna formata
Održana javna debata u dva debatna formata
Održana javna debata u dva debatna formata

Ašere na početku programa je proučio hfz. Muhammed Grbo, a program je vodila Sabrina Vehab. Ulogu tajmera debate preuzela je Hadžera Beganović. Na pauzi između debata, ilahijom uz kudum, prisutne su počastili Amra Abaz, odgajateljica, Abdulgafar Kobilica i Ahmed Behaudin Mušanović. Na kraju programa prigodno obraćanje je imala Vildana Jahić, voditeljica debatnog kluba “Ad Factum” i predmetna nastavnica logike, sociologije i filozofije.

Održana javna debata u dva debatna formata

Tekst: Ahmed Behaudin Mušanović
Foto: Ahmed Zukić