Vijesti i aktuelnosti

Razredni, predmetni i maturski ispiti za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2023/2024. godine

Razredni, predmetni i maturski ispiti za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine

Razredni i predmetni ispiti za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2023/2024. godine

· I i II razred, ponedjeljak 05. 2. 2024. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati) i

· III i IV razred, utorak 06. 2. 2024. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati)

Maturski ispiti za redovne i vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2023/2024. godine

· Srijeda, 07. 2. 2024. godine: odbrana maturskih radova u 14:00 sati,

· Četvrtak, 08. 2. 2024. godine:

  • pismeni rad iz bosanskog jezika u 10:00 sati,
  • pismeni rad iz arapskog jezika u 12:00 sati,

· Petak, 09. 2. 2024. godine, usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

⚠️ Napomena: Prijave i uplate za polaganje ispita dostaviti na protokol Medrese od 22. 1. do 31. 1. 2024. godine.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju vanrednih ispita u medresama (broj 02-03-2-2583-4/23 od 28. septembra 2023. godine/ 13. rebiil-evvela 1445. godine po Hidžri), precizirao je visinu uplate po kandidatu za polaganje vanrednih razrednih i maturskih ispita:

a) upisnina za školsku godinu ………. 200,00 KM
b) ispit bez pismenog dijela ……………. 50,00 KM
c) ispit sa pismenim dijelom …………… 70,00 KM
d) maturski završni ispit ……………….. 250,00 KM