Vijesti i aktuelnosti

Informacija o upisu u 1. razred srednje škole za učenike koji su osnovnu školu završili na području Kantona Sarajevo

Informacija o upisu u 1. razred srednje škole za učenike koji su osnovnu školu završili na području Kantona Sarajevo

Dragi učenici i cijenjeni roditelji,

prijava i upis kandidata u prvi razred srednjih škola provodi se isključivo putem Informacionog sistema EMIS, kroz online upis. Prijava učenika na online sistem za upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo i prvi konkursni rok počinje u srijedu, 19. 6. 2024. godine, a završava se u četvrtak, 27. 6. 2024. godine.1

Sistem se, dakle, zaključava 27. 6. 2024., u 16:00 sati, i time se okončava prvi konkursni rok za upis učenika u 1. razred srednjih škola u školskoj 2024/2025. godini.

U skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo2 (Službene novine Kantona Sarajevo, 16/24) bit će omogućena najmanje dva reizbora škola za učenike koji žele promijeniti izbor škole/smjera za online upis u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo. Napominjemo da vrijeme prijave na sistem nije kriterij rangiranja učenika u izabrane škole.

Vrlo je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na internet stranici Ministarstva i web stranici: https://upis.emis.edu.ba/, a na kojoj će biti objavljeni uslovi i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad na sistemu.

Sve detaljne informacije oko prijave na sistem možete naći klikom na linku „Pomoć“ na početnoj stranici web stranice www.upis.emis.edu.ba, kao i detaljna video uputstva za prijavu na sistem i upis u srednje škole u 2024/2025. godini.

UKOLIKO UOČITE ODREĐENE NEDOSTAKE ILI GREŠKE U LIČNIM PODACIMA POTREBNO JE DA SE JAVITE RAZREDNIKU ODNOSNO OSNOVNOJ ŠKOLI KOJU STE POHAĐALI, KAKO BI IZVRŠILI ISPRAVKU PODATAKA U EMIS SISTEMU.

  1. Izvor: https://mo.ks.gov.ba/onlineupis24 ↩︎
  2. U skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, 16/24), prijava i upis kandidata u prvi razred JU Gazi Husrev-begova medresa provodi se kombinirano: dio putem Informacionog sistema EMIS, a dio po posebnim kriterijima koje donosi Osnivač Medrese. ↩︎