Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za upis učenika u I (prvi) razred JU Gazi Husrev-begova medresa u školskoj 2024/2025. godini

Na osnovu odredbi člana 4, stav (2), Pravilnika s kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 1-2, januar-februar 2023., str. 87-106.), te Odluke o upisu učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u školskoj 2024/2025. godini (broj 02-03-2-1030-2/24, od 5. marta 2024. godine), JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu raspisuje

KONKURS
za upis učenika u I (prvi) razred JU Gazi Husrev-begova medresa u školskoj 2024/2025. godini

Uslovi i kriteriji za prijavu i upis

Kandidati za upis u Gazi Husrev-begovu medresu u školskoj 2024/2025. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da nisu stariji od 18 godina, 
 • da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
 • da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Kandidati za upis u JU Gazi Husrev-begovu medresu neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni.

Način prijavljivanja i vrijeme dostavljanja dokumentacije

Prijava kandidata za upis u u prvi razred Gazi Husrev-begove medrese u školskoj 2024/2025. godini, koji su osnovnu školu završili izvan područja Kantona Sarajevo, realizirat će se online1 na jedinstvenom linku: https://medresasa.edu.ba/upis2024, u periodu od subote, 1. juna 2024. godine, do četvrtka, 20. juna 2024. godine, do 15.00. 

Kandidati koji su popunili online obrazac dobit će email poruku u kojoj će biti kopija popunjenog obrasca, a sa email adrese upis@medresasa.edu.ba bit će im poslana potvrda o prijemu aplikacije kao i jedinstveni ID pomoću kojeg će moći imati uvid u preliminarne rang-liste (odvojeno rang-listu učenika i rang-listu učenica). Na ovaj način će kandidati za upis u prvi razred, sve do objave konačne rang-liste, moći pratiti poziciju na preliminarnim rang-listama. Link za pristup preliminarnim rang-listama bit će dostupan OVDJE. Preliminarne rang-liste sadržavat će redni broj (poziciju), ID i broj bodova kandidata.

Dokumentacija uz online prijavu

Uz online prijavu za upis u prvi razred, svaki kandidat će na odgovarajući način elektronski2 (uslikano ili skenirano3) priložiti sljedeće dokumente (prilaganje dokumentacije je moguće direktno unutar online obrasca):

 1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
 2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII, odnosno uvjerenja o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
 3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu,
 4. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 1), 2) i 3), ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine,
 5. izvod iz matične knjige rođenih,
 6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenju učenika osnovnih škola na kantonalnom/regionalnom i takmičenju na nivou muftijstva, na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini i nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola.

Objava rezultata

Rang-lista primljenih kandidata bit će objavljena na web-stranici www.medresasa.edu.ba, na računima/profilima na društvenim mrežama i servisima (Facebook, X, Instagram i Threads) i na oglasnoj tabli, dostupnoj javnosti, istog dana, tj. u četvrtak, 20. juna 2024. godine, u 17.00. Na ovu preliminarnu rang-listu dopušten je prigovor roditelja/staratelja u roku od 48 sati od dana objavljivanja. Odluku o prigovoru donosi Školski odbor, najkasnije u roku od 24 sata.

Primljeni kandidati obavezni su uz prijavu za upis (obrazac SŠ12) lično dostaviti originalnu dokumentaciju u Medresu u petak, 21. juna 2024. godine, a najkasnije u ponedjeljak, 24. juna 2024. godine do 16.00.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom kandidati mogu dobiti  upitom na email adresu upis@medresasa.edu.ba ili pozivom na broj telefona: 033/534-888.

Sarajevo, 20. maj 2024. godine

Uputstvo za online prijavu

 1. Obrazac za prijavu kandidata za upis u prvi razred u školskoj 2024/2025. godini i slanje potrebne dokumentacije moći ćete pronaći OVDJE (link će biti aktivan od subote, 1. juna 2024. godine). ↩︎
 2. Prilikom prijave i slanja dokumentacije putem online obrasca potrebno je da koristite ispravnu i aktivnu ličnu Gmail email adresu. Ukoliko nemate Gmail email adresu/korisnički račun, istu možete dobiti (registrovati Google račun) OVDJE. ↩︎
 3. Molimo vas da skenirane i(li) uslikane dokumente dostavljate isključivo u JPG/PNG (slike) ili PDF formatu. Za slikanje/fotografisanje dokumenata možete upotrijebiti i mobilni uređaj, a za skeniranje dokumenata možete koristiti i niz besplatnih mobilnih aplikacija, poput Adobe Scan (Android / iOS), CamScanner (Android / iOS), Microsoft Office Lens – PDF Scanner (Android / iOS)… Ukoliko imate tehničkih poteškoća ili nedoumica, možete nam se obratiti na email adresu upis@medresasa.edu.ba, a mi ćemo se potruditi da vam pomognemo u procesu prijave i slanja potrebne dokumentacije. ↩︎

Upis 2024