Vijesti i aktuelnosti

Kurbani 2016.

U Gazi Husrev-begovoj medresi možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350 KM (uplate isključivo u KM)

Uplate na blagajni medrese svakim danom od 08:00 do 21:00 sati.

Zadnji dan uplate: nedjelja 11. septembar 2016. godine do 13:00 sati.

Informacije na tel: 033 534 888

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+