kurbani

Foto: Ilustracija / pixabay.com
Kurbani 2024.

U Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 490.-KM (uplate isključivo u KM).

Foto: Ilustracija / pixabay.com
Kurbani 2023.

U Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 430.-KM (uplate isključivo u KM).

Foto: Ilustracija / pixabay.com
Kurbani 2022.

U Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 390.-KM (uplate isključivo u KM).

Foto: Ilustracija / pixabay.com
Kurbani 2021.

U Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350.-KM (uplate isključivo u KM).

Foto: Ilustracija / pixabay.com
Kurbani 2020.

U Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350.-KM (uplate isključivo u KM).

Kurbani 2017.

U Gazi Husrev-begovoj medresi možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350 KM (uplate isključivo u KM)

Kurbani 2016.

U Gazi Husrev-begovoj medresi možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350 KM (uplate isključivo u KM)