Vijesti i aktuelnosti

Zerisa Pleh položila hifz

Zerisa Pleh položila hifz

U srijedu, 20. januara 2021. godine, u Sarajevu, pred hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uspješno je položila hifz Zerisa Pleh, učenica drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese.

Hafiza Zerisa Pleh, kći Amela i Saime iz Sarajeva, rođena je u Sarajevu 30. septembra 2004. godine. Osnovnu školu „Aneks“ završila je u Sarajevu, a Gazi Husrev-begovu medresu upisala je školske 2019/2020. godine. Prvi razred Medrese završila je odličnim uspjehom sa prosječnom ocjenom 5,00 i primjernim vladanjem. Hifz je učila pred muhaffizom hfz. Mensudom Đulovićem, profesorom kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi. Polaganje hifza je trajalo od 05. do 20. januara 2021. godine pred hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Njena dvije godine starija sestra Dženisa, učenica četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, je također hafiza.

Čestitamo mladoj hafizi Zerisi, njenoj porodici, muhaffizu i članovima Nastavničkog vijeća Gazi Husrev-begove medrese.