Vijesti i aktuelnosti

Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

U petak, 22. oktobra 2021. godine, nakon džuma-namaza, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure časnog Kur’ana proučio je Davud Aldobašić, sin Samira i Mine, i time stekao titulu hafiza Kur’ana.

Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Davud Aldobašić, rođen je 11. decembra 2002. godine u Tešnju. Završio je Osnovnu školu „Džemal Bijedić“ u Miljanovcima – Tešanj. Trenutno je učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese.

Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Hifz je učio pred muhaffizom hfz. Ahmed-ef. Bukvićem, od 15. februara 2020. godine, a za vrijeme pohađanja nastave u Gazi Husrev-begovoj medresi, naučene stranice preslušavao ga je muhaffiz dr. hfz. Mensur Malkić.

Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Polaganje hifza je trajalo od 13. do 22. oktobra 2021. godine pred hafiskom komisijom u sastavu: hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik; doc. dr. hafiz Mensur-ef. Malkić, član, hafiz Haso-ef. Popara, član, i hfz. mr. Salih-ef. Halilović, član.

Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz
Davud Aldobašić, učenik četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, položio hifz

Upućujemo iskrene čestitke hafizu Davudu, njegovoj porodici, muhaffizima i kolektivu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Allah mubarek olsun!