Vijesti i aktuelnosti

Abdulah Išerić položio hifz

Abdulah Išerić položio hifz
Abdulah Išerić položio hifz

U utorak, 22. februara 2022. godine, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure Časnog Kur'ana proučio je Abdulah Išerić, sin Sadrudina i Sadžide iz Sarajeva i time stekao titulu hafiza Kur'ana.

Abdulah Išerić položio hifz
Abdulah Išerić položio hifz

Abdulah Išerić rođen je u Sarajevu 19. aprila 2003. godine. Završio je osnovnu školu „Vrhbosna“ u Sarajevu s odličnim uspjehom (5,00) i primjernim vladanjem. Nakon završene osnovne škole upisao je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu u kojoj trenutno pohađa četvrti razred. Tokom školovanja u Medresi pokazao je odličan uspjeh i primjerno vladanje. Hifz je učio pred svojim babom hafizom Sadrudinom Išerićem, imamom Careve džamije u Sarajevu.
Polaganje hifza je trajalo od 07. do 22. februara 2022. godine pred hafiskom komisijom: hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik; dr. hafiz Mensur-ef. Malkić, član, hafiz Haso-ef. Popara, član, i hfz. mr. Salih-ef. Halilović, član.

Abdulah Išerić položio hifz
Abdulah Išerić položio hifz

Upućujemo iskrene čestite hafizu Abdulahu, njegovoj porodici i kolektivu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.