Vijesti i aktuelnosti

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

U četvrtak, 23. novembra 2023. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, održana je svečana akademija u povodu obilježavanja 25. novembra – Dan(a) državnosti Bosne i Hercegovine. I ove godine, kao i prethodnih, Gazi Husrev-begova medresa je pripremila poseban program u povodu obilježavanja Dana državnosti naše domovine kao što to čini i u povodu drugog značajnog državnog praznika – Dan(a) nezavisnosti.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Svečanoj akademiji su, pored učenika i učenica Gazi Husrev-begove medrese, prisusutvovali direktor mr. Dževad Pleh sa pomoćnicima direktora te profesori i odgajatelji.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Na početku svečane akademije proučeno je ašere i intonirana himna Bosne i Hercegovine.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

O značaju 25. novembra – Dan(a) državnosti Bosne i Hercegovine prisutnima je, na ovogodišnjoj akademiji, govorio prof. dr. Šaćir Filandra, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Profesor Filandra rođen je 1961. godine u Crnićima, Stolac. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju 1985. godine. Doktorirao je iz oblasti savremena politička filozofija. Izabran je u zvanje redovnog profesora 2008. godine. Predaje nastavne discipline: Politička filozofija, Sociologija jezika, Politike identiteta i Socijalna filozofija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je gostujući predavač na Odsjeku za historiju / političke nauke na Yale univerzitetu u SAD-u 1999/2000. godine te pomoćnik predavača na Otvorenom univerzitetu, Institut za jugoistočno-evropske studije, Budimpešta, 1997. godine. Autor je knjiga Bošnjaci nakon socijalizma (o bošnjačkom identitetu u postjugoslovenskom dobu) ,  Bošnjačka politika u XX stoljeću te Bošnjaci i Moderna, a nosilac je koautorstva za knjigu Bošnjačka ideja(sa Enesom Karićem) te autor preko četrdeset naučnih i stručnih radova. Bio je glavni i odgovorni urednik Izdavačkog preduzeća “Sejtarija” u Sarajevu od 1994. do 2010. godine, a u periodu od 1988. do 1990. glavni i odgovorni urednik časopisa za kulturu “Lica” u Sarajevu.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Funkciju predsjednika Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ obnašao je od 2001. godine do 2009. godine. Participirao je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata. Njegova knjiga Bošnjačka politika u XX stoljeću osvojila je nagradu i priznanje lista “Dnevni avaz” te je proglašena kulturnim događajem 1999. godine.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Na početku predavanja, profesor Filandra je podsjetio kako su moderni temelji državnosti Bosne i Hercegovine, kao ravnopravne Republike unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne udareni na Prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a) koje je održano 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić-Gradu. Zasjedanje ZAVNOBiH-a, kojem su prisustvovali istaknuti predstavnici Srba, Hrvata, Muslimana i nacionalnih manjina, definisalo je BiH kao jedinstvenu i nedjeljivu državu u kojoj će svi narodi imati ista prava, odnosno da BiH neće biti “ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska”, zbratimljena zajednica svih njenih naroda.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Profesor Filandra je podcrtao kako je ova činjenica bila presudna za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne i suverene države sa jasno definisanim granicama koje je uslijedilo nakon izjašnjavanja građana na referendumu o nezavisnosti Bosne i Hercegovine  29. februara i 1. marta 1992. 

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Nakon sticanja nezavisnosti, Bosna i Hercegovina se suočila sa agresijom tokom koje su domoljubi organizirani u oružanu silu – Armiju Republike Bosne i Hercegovine uspjeli izvojevati pobjedu i odbraniti državnost koja je potvrđena Aneksom 4 Daytonskog sporazuma po kojem Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu, sa postojećim međunarodno priznatim granicama i kao članica Ujedinjenih naroda, kazao je profesor Filandra.

Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Nakon predavanja, članovi literarno-recitatorske i horske sekcije, predvođeni profesoricom Maidom Ćerimović i profesorom Nedžadom Ćemanom, izveli su prigodan program.