Vijesti i aktuelnosti

Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvorenja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”

Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”

U ponedjeljak, 11.12.2023. godine, u Centru za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“, održano je predavanje i otvorena izložba „Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke“. Moderator programa je bila Šahsena Đulović, saradnica za odnose s javnošću Gazi Husrev-begove biblioteke, koja je na početku programa, u čast nedavno preminulog bosanskohercegovačkog pjesnika rahmetli Hadžema Hajdarevića, pročitala njegovu pjesmu “Posljednje jutro” a zatim je direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić izrazio zahvalnost Općini Novi Grad na saradnji i podršci koja traje niz godina, istakavši da je to vjetar u leđa za rad i napredovanje u kulturi.

Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu svake godine u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo organizuje više kulturno-edukativnih projekata s ciljem da se javnosti prezentuje bogatstvo bosanskohercegovačke kuturne baštine i historije.

Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”

Veoma sadržajno predavanje održao je turkolog mr. Emrah Seljaci čije je naučno interesovanje usmjereno ka književnoj baštini Bošnjaka nastaloj na orijentalnim jezicima. U svom dosadašnjem radu, mr. Seljaci je napisao nekoliko naučnih knjiga i radova koji se tiču kulturne, duhovne i književne baštine Bošnjaka u osmansko doba. Između dva bloka predavanja članovi Literarno-recitatorske sekcije Gazi Husrev-begove medrese čitali su odabrane stihove bošnjačkih pjesnika, dok su članovi Horske sekcije izveli dvije sevdalinke.

Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”

Nakon toga, otvorena je istoimena izložba, autora Ruhulaha Hodžića, na kojoj je predstavljen samo dio od 700 imena Bošnjaka i Bošnjakinja, koji su kao gotovo ni jedan drugi narod u Evropi, osim na svom maternjem jeziku, svoj književni izražaj imali i na arapskom, turskom i perzijskom, a pored latiničnog pisma koristili su se glagoljicom, ćirilicom i arapskim pismom.

Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”
Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”
Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”
Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”
Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”
Učenici Gazi Husrev-begove medrese učestvovali u programu otvaranja izložbe “Poezija Bošnjaka u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke”

Tekst: ghb.ba
Foto: Centar za kulturu i edukaciju “Safet Zajko”