Vijesti i aktuelnosti

Učenici i učenice Gazi Husrev-begove medrese na Konferenciji “Model Institucija Bosne i Hercegovine”

Učenici i učenice Gazi Husrev-begove medrese na Konferenciji "Model Institucija Bosne i Hercegovine"
Učenici i učenice Gazi Husrev-begove medrese na Konferenciji “Model Institucija Bosne i Hercegovine”

Gimnazija SSST, čiji je osnivač Univerzitet – Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), uputila je poziv Gazi Husrev-begovoj medresi da se pridruži Konferenciji “Model Institucija Bosne i Hercegovine” (MIBiH), jedinstvenom projektu koji je osmišljen s ciljem poticanja angažmana mladih u Bosni i Hercegovini na polju društvenih promjena. Kroz ovaj projekt, Gimnazija SSST želi pružiti priliku aktivnog učešća u simulaciji rada institucija naše države, razvijanju vještine učenika i učenica i sticanja vrijednih iskustava koja će im koristiti u budućnosti. MIBIH je inspiriran modelom Sarajevo Business Foruma, ali je prilagođen mladima i njihovim potrebama, uz podršku Grada Sarajeva i EU for Youth.

Konferencija je trajala četiri dana i održavala se u prostorijama Gimnazije SSST, kao i u drugim konferencijskim salama. Svečano otvaranje održano je 24. 4. 2024. godine u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, a tokom trajanja konferencije fokus je bio na simulaciji rada različitih institucija Bosne i Hercegovine.

Simuliran je rad sljedećih institucija:

1. Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine
2. Parlament Bosne i Hercegovine
3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
4. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
5. Vlada Kantona Sarajevo
6. Skupština Kantona Sarajevo

Gazi Husrev-begovu medresu su na ovoj konferenciji predstavljali učenici Ahmed Behaudin Mušanović, Lukman Babajić, Muhamed Mehić, Muhammed Begić, Sara Trako, lrma Bešo, Ahmed Karahmet, članovi Debatnog kluba “Ad Factum”, predvođeni profesoricom Vildanom Jahić.