Vijesti i aktuelnosti

Nova hafiza Berina Kučković

Nova hafiza Berina Kučković
Nova hafiza Berina Kučković

U subotu, 25. decembra 2021. godine, u Sarajevu pred hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u sastavu: kurra hafiz dr. Dževad-ef. Šošić, hafiz dr. Đevad-ef. Hrvačić, hafiz dr. Muhamed-ef. Čajlaković i hafiz. dr. Abdul-Aziz Drkić, uspješno je položila hifz Berina Kučković, iz Prokosovića kod Lukavca, i time stekla časno zvanje hafizatu-l-Kurʼani-l-kerim.

Nova hafiza Berina Kučković
Nova hafiza Berina Kučković

Hifz je učila od 23. oktobra 2017. godine do 10. oktobra 2021. godine, a ispit pred hafiskom komisijom polagala je od 15. do 25. decembra 2021. godine u prostorijama Centra za Kurʼan i sunnet u Sarajevu.

Hafiza Berina Kučković, kćerka Hajrudina i Dževide, rođena je 08. augusta 2002. godine u Tuzli. Završila je Osnovnu školu Prokosovići u Prokosovićima, a zatim i Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2020. godine. Trenutno je studentica prve godine Medicinskog fakulteta u Tuzli, odsjek Opći studij medicine.

Nova hafiza Berina Kučković
Nova hafiza Berina Kučković

Njeni muallimi u mektebu su bili Ekrem-ef. Brigić i Eldar-ef. Ejubović, a muhaffiz hafiz Amir-ef. Hodžić.

Čestitamo hafizi Berini, njenoj porodici, muhaffizu i članovima Nastavničkog vijeća Gazi Husrev-begove medrese.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+