Medžlis IZ Sarajevo

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo dr. Abdulgafar ef. Velić sa saradnicima posjetio Gazi Husrev-begovu medresu

U utorak, 05. 9. 2023. godine, u posjeti Gazi Husrev-begovoj medresi boravila je delegacija Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo koju je predvodio glavni imam dr. Abdulgafar ef. Velić.

Debatni klub Medrese učestvovao u manifestaciji "Selam, ya Resulallah"
Debatni klub Medrese učestvovao u manifestaciji “Selam, ya Resulallah”

U sklopu manifestacije Dani o Allahovom Poslaniku „Selam, ya Resulallah”, čiji je organizator Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, u četvrtak, 29. 10. 2021. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, debatni klub „Ad Factum“ učenika Gazi Husrev-begove medrese organizirao je javnu debatu o dvije teme: „Hadis na društvenim mrežama devalvirana je poslanička poruka“ i „Otići ili ostati u Bosni i Hercegovini“.

Medresu posjetio glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić
Medresu posjetio glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić

U četvrtak, 2. septembra, glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo, dr. Abdulgafar-ef. Velić, zajedno sa svojim saradnicima posjetio je rukovodstvo Gazi Husrev-begove medrese, direktora dr. hfz. Mensura Malkića, upravnika đačkog internata mr. Dževada Pleha i pomoćnika direktora za nastavu, Halima Husića.