Vijesti

Polaznici izborne grupe “Akaid-Fikh” u posjeti preduzeću MEGAMIX

Danas su učenici izborne grupe “Akaid-Fikh”, predvođeni mr. prof. Safijom Malkić, posjetili preduzeće “Megamix” u Rajlovcu.

Učenici su naišli na toplu dobrodošlicu i prijem Senada Misimovića, direktora preduzeća “Megamix”, i njegovih saradnika sa kojima su bili u obilasku firme.

Posjeta grupe učenika osnovnih škola sa područja B. Gradiške

Gazi Husrev-begovu medresu danas je posjetila grupa učenika osnovnih škola sa područja Bosanske Gradiške koji pohađaju vjeronauku. Učenike je predvodio njihov mu’allim, Armin-ef. Čergić, profesor islamske vjeronauke, inače svršenik Gazi Husrev-begove medrese (2001.).

Posjeta Parlamentu Bosne i Hercegovine

U ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine, učenici četvrtih razreda, u okviru predmeta demokratije, zajedno sa profesoricama Selmom Ćerimagić i Almedinom Čelebić, realizovali su posjetuu Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Posjeta JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Danas je karijerna savjetnica u CISO centru Tamara Jakupović održala predavanje maturantima Medrese, te iznijela podatke od trenutnom stanju deficitnih i suficitnih zanimanja na našem i inostranom tržištu.

Učenici i profesori Gazi Husrev-begove medrese u posjeti Gazi Isa-begovoj medresi u Novom Pazaru

Gazi Husrev-begova medresa je i u ovoj školskoj godini organizirala nagradno putovanje za učenike i učenice koji su u prošloj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate u vannastavnim aktivnostima: rad u redakcijama đaćkog lista „Zemzem“ i radio emisije „Moja medresa“, rad u debatnoj, horskoj, recitatorskoj, dramskoj sekciji, kao i za učenike koji su učestvovali u pripremi i realizaciji svečanih programa naše škole.

Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.